Förebyggande tandvård

Profylax betyder förebyggande och det är en stor och viktig del av tandvården idag. Det finns många åtgärder som ska förebygga olika sjukdomar och pro

Inom tandvården är begreppet ”profylax” synonymt med förebyggande åtgärder, och det har blivit en betydelsefull och central del av modern tandvård. Att satsa på förebyggande åtgärder är ett klokt och långsiktigt tillvägagångssätt för att upprätthålla en optimal munhälsa. Denna metod omfattar en rad viktiga insatser som syftar till att avvärja en mängd sjukdomar och problem som kan uppstå i munhålan.

Bland de många förebyggande åtgärderna som ingår i profylax, är regelbunden tandstensborttagning av största vikt. Genom att professionellt avlägsna tandsten undviks ansamling av plack som kan leda till tandköttssjukdomar och andra besvär. Dessutom spelar kost och kariesinformation en avgörande roll i att minimera risken för karies. Det innebär att du får råd om kostens påverkan på din tandhälsa och hur du kan minska risken för hål i tänderna.

Särskilt under graviditet är råd och instruktioner kring munvård viktiga för att förhindra eventuella komplikationer. Framtida tandvård för ditt barn är också en del av detta omfattande tillvägagångssätt. Dessutom omfattar profylax att förebygga ilningar, genom att identifiera och hantera känsliga områden på tänderna, samt att få vägledning kring tandlossning och metoder för att stärka tandköttet.

För dem som lider av muntorrhet, en tillstånd som kan leda till andra problem som karies och dålig andedräkt, omfattar profylax åtgärder för att lindra och hantera detta besvär. Sammanfattningsvis, genom profylax, går tandvården från att vara reaktiv till proaktiv, och syftar till att bevara och främja en sund och välfungerande munhälsa på alla nivåer.

Boka tid hos vår tandhygienist genom att maila:  reception(at)wktandlakarna.se eller ring 090-12-36-00