Protetik

Protetik är ett specialområde inom tandvården som handlar om att ersätta saknade tänder, mjukvävnad eller en hel uppsättning tänder med olika konstgjorda metoder. Det kan vara allt från en enkel tandkrona till en helprotes.

Vår tandläkare Kaj håller i en krona som är en permanent lösning för att återställa skadade tänder

Att ha saknade tänder kan leda till allvarliga konsekvenser som försämrad tuggförmåga, uttalad karies och tandproblem. Det är viktigt att ersätta saknade tänder och mjukvävnad så snart som möjligt. Vår tandläkare Kaj har lång erfarenhet av att sätta in implantat och hjälper dig gärna att återfå ditt leende och självförtroende.

Typer av protetik

Det finns flera olika typer av protetik, bland annat tandimplantat, tandkronor, broar och helproteser. Tandimplantat är en permanent lösning där en titanskruv sätts in i käkbenet och fungerar som en konstgjord tandrot. En tandkrona är en individuellt utformad täckning som cementeras fast på en befintlig tand, medan en bro ersätter en eller flera saknade tänder genom att fästa sig på befintliga tänder. En helprotes ersätter alla tänder i över- eller underkäken och kan vara antingen avtagbar eller fastsatt med implantat.

Att ersätta saknade tänder med protetiska lösningar kan ge flera fördelar, såsom förbättrad tuggfunktion och därmed underlätta matsmältningen. Det kan också förbättra självkänslan och självförtroendet genom att ge ett mer naturligt utseende och ett bättre bett.

En av de vanligaste metoderna inom protetik är användning av tandimplantat.

Implantat – en vanlig metod för att ersätta saknade tänder

Tandimplantat är en permanent lösning där en titanskruv sätts in i käkbenet och fungerar som en konstgjord tandrot. Det är ett populärt alternativ för att ersätta enskilda saknade tänder och har flera fördelar, inklusive en naturlig utseende och känsla. Implantat är en hållbar och långsiktig lösning för att ersätta saknade tänder.

Kronor och broar – en annan metod för att ersätta saknade tänder

En annan vanlig metod inom protetik är användning av kronor och broar. Kronor används för att täcka en skadad tand och ge den styrka och form. Broar används för att ersätta en eller flera saknade tänder genom att fästa en konstgjord tand på de befintliga tänderna på båda sidor om det saknade området.

Vid protetisk behandling utförs en noggrann undersökning av tandläkaren för att bedöma vilken typ av protes som är mest lämplig för patienten. En individuell plan läggs upp för att säkerställa att protesen passar så bra som möjligt och ger ett optimalt resultat.