Kron och bro

En krona/bro/fasad är individuellt utformade teknikerframställda ersättningar som cementeras fast på befintlig tand.
Idag framställs dessa i princip uteslutande av olika typer av keramiska material.
Vi använder oss av lokala tandtekniker: Umeå Dentallab och Umeå Ceramic Center

kron och bro