Rotbehandling

Rotfyllning är ett laddat ord för många. Det kallas också rotbehandling eller endodonti.

Om det på något sätt kommer in bakterier in i tandens pulpa. Orsakerna kan vara många; djup karies, karies under gammal fyllning, spricka eller fraktur. Ibland behöver en tand rotbehandling pga något trauma, slag eller stöt, även om den är hel.

Antingen yttrar sig behovet som värk/obehag, ibland akut. Eller så ser man på röntgen om det behövs.

En rotbehandling går alltid i två steg. Det vi gör är att – smärtfritt – öppnar och avlägsnar inflammerad/infekterad pulpavävnad. Rengör i rotkanalen/erna och spolar med bakteriedödande plus en salva i tanden som hjälper kroppen att läka ut runt omkring i omgivande käkben.

Efter en tid av läkning öppnas tanden igen och vi fyller igen rotkanalerna med själva rotfyllningsmaterialet. Klart!