Tandläkare i Umeå

Viktig info till våra patienter!

På grund av Coronaläget gäller följande råd för tandvården.

Om du har några förkylningssymptom eller har varit utomlands. Om du tillhör någon riskgrupp pga annan sjukdom eller är 70 år eller äldre. Kontakta oss för ombokning av din tid.

Om du akuta problem och tillhör riskgrupp - kontakta oss för individuell bedömning. Om du har förkylningssymptom eller är sjuk och behöver akut tandvård - kontakta tandakuten NUS som har resurser för att ta hand om detta.

OBS! Våra öppettider är minskade under våren men vi kommer att ha bemanning varje dag.

Vi har nu möjlighet att erbjuda tandreglering/tandställning hos oss.

En kollega som jobbar i egen firma men finns i våra lokaler. Ring för bokning konsultation

Rotbehandling

Rotbehandling, rotfyllning

Rotfyllning är ett laddat ord för många. Det kallas också rotbehandling eller Endodonti.

Om det på något sätt kommer in bakterier in i tandens pulpa. Orsakerna kan vara många; djup karies, karies under gammal fyllning, spricka eller fraktur. Ibland behöver en tand rotbehandling pga något trauma, slag eller stöt, även om den är hel.

Antingen yttrar sig behovet som värk/obehag, ibland akut. Eller så ser man på röntgen om det behövs.

En rotbehandling går alltid i två steg. Det vi gör är att – smärtfritt – öppnar och avlägsnar inflammerad/infekterad pulpavävnad. Rengör i rotkanalen/erna och spolar med bakteriedödande plus en salva i tanden som hjälper kroppen att läka ut runt omkring i omgivande käkben.

Efter en tid av läkning öppnas tanden igen och vi fyller igen rotkanalerna med själva rotfyllningsmaterialet. Klart!