Priser

  • Undersökning – 1040
  • Hygienist 700 – 1290
  • Lagningar 1040 – 2120 Beroende på tand och antal ytor
  • Rotfyllning 4665 – 6325
  • Krona 7180
  • Blekning från 3600
  • Extraktion 1760 – 2140
  • Visdomstandsoperation- 4500.-

För större behandlingar t. ex större broar eller implantatbehandlingar måste separat kostnadsförslag arbetas fram. Pga högkostnadsskyddet är det svårt att ge exakt prisexempel på detta. Ta kontakt med oss så hjälper vi gärna till.