Tandläkare i Umeå

Viktig info till våra patienter!

På grund av Coronaläget gäller följande råd för tandvården.

Om du har några förkylningssymptom eller har varit utomlands. Om du tillhör någon riskgrupp pga annan sjukdom eller är 70 år eller äldre. Kontakta oss för ombokning av din tid.

Om du akuta problem och tillhör riskgrupp - kontakta oss för individuell bedömning. Om du har förkylningssymptom eller är sjuk och behöver akut tandvård - kontakta tandakuten NUS som har resurser för att ta hand om detta.

OBS! Våra öppettider är minskade under våren men vi kommer att ha bemanning varje dag.

Barntandvård

gratis barntandvårdFri barntandvård

Barn. Till och med 1 jan det år man fyller 22 år. Gratis.

Barntandvård är kostnadsfri fram till det kalenderår man fyller 22 och om du vill kan vi också ta hand om ditt/dina barn här hos oss. Det brukar vara lagom med inskolning vid 2-års ålder ungefär och sedan kallas de årligen för undersökning.

Vi jobbar mycket med profylax under just barn och tonåren för att de ska kunna ta hand om sina tänder i framtiden.

I Västerbotten har alla barn/ungdomar, till det år man fyller 22 fri tandvård. (Dvs. 1:a januari det år man fyller 22 räknas man som vuxen.) Detta gäller även hos oss.