Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot fler barn/ungdomar. Den listan är full.

gratis barntandvårdFri barntandvård

Barn. Till och med 1 jan det år man fyller 22 år. Gratis.

Barntandvård är kostnadsfri fram till det kalenderår man fyller 22 och om du vill kan vi också ta hand om ditt/dina barn här hos oss. Det brukar vara lagom med inskolning vid 2-års ålder ungefär och sedan kallas de årligen för undersökning.

Vi jobbar mycket med profylax under just barn och tonåren för att de ska kunna ta hand om sina tänder i framtiden.

I Västerbotten har alla barn/ungdomar, till det år man fyller 22 fri tandvård. (Dvs. 1:a januari det år man fyller 22 räknas man som vuxen.) Detta gäller även hos oss.